CS Antifreeze G12+ 200L nemrznoucí chladící kapalina

Kód produktu: AD68
Cena bez DPH: 9 834,71 Kč
Cena s DPH: 11 900,00 Kč
Dostupnost: 1 den
  • Výrobce: CLASSIC

CS Antifreeze je moderní nemrznoucí chladicí kapalina(koncentrát-80°C) na bázi ethylenglykolu. Muže být použita ve všech spalovacích motorech, zejména tam, kde je dominantní konstrukční prvek hliník a jeho slitiny. Obsahuje výhradně organické inhibitory koroze (OAT). Neobsahuje dusitany, aminy, fosfáty, borax ani silikáty. Díky speciálním aditivum je omezena pěnivost a zajištěna dlouhodobá antikorozní ochrana.

 

Vlastnosti:

  • Nezpůsobuje kavitační poškození.
  • Zabraňuje vzniku usazenin a udržuje čistý chladící oběh.
  • Dobře snášenlivý s nátěry, těsnícími materiály a pryžemi.
  • Splňuje mezinárodní standardy pro koncentrované chladicí kapaliny.
  • Je mísitelná se všemi bezsilikátovými kapalinami na bázi ethylenglykolu.

 

Oblast použití:

CS ANTIFREEZE G 12+ by měl být smíchán před plněním do chladícího oběhu

s vodou* a použit v koncentraci od 30 do 55 % objemu.

* Pro použití při ochraně proti zamrzání musí být použita čistá ne příliš tvrdá voda. Nevhodná je

voda ze studní, mořská voda, odpadní voda a průmyslová voda. Hodnoty vody nesmějí

překročit uvedené hranice: Tvrdost vody 0-20° dH (0-3,6 mmol/l) Obsah chlóru: max. 100 ppm,

Obsah síranu: max. 100 ppm.

 

Výkonnost:

BS 6580 (1992), ASTM D 3306, Daimler Chrysler 325.0, SAE J 1034, MAN 324 SNF. V požadavcích na antikorozní a nemrznoucí ochranu odpovídá VW TL 774 typ D/F.